Protetyka

Protetyka pozwala na odtworzenie sytuacji w jamie ustnej, jaka istniała przed utratą zęba lub zębów. Umożliwia powrót zębów do swojej pierwotnej funkcji, kształtu, koloru uzyskanie ponownie pięknego, estetycznego uśmiechu.
Należy pamiętać również o tym, że występowanie braków zębowych w jamie ustnej ma, oprócz kwestii estetycznych, często inne bardzo negatywne skutki, o których pacjenci nie mają nawet pojęcia. Należą do nich:

  • zaniki kości w miejscu, w którym brakuje zęba,
  • pochylanie się zębów sąsiadujących z luką do jej środka, przez co może dochodzić do powstawania szpar między zębami istniejącymi,
  • wydłużanie się zębów znajdujących się naprzeciw luki.

Wszystko to ma wpływ na relację między szczęką a żuchwą i może skutkować patologią stawów skroniowo – żuchwowych.

Obecnie protetyka daje nam wiele różnych możliwości odbudowy utraconych tkanek.

Korona protetyczna

W przypadkach kiedy korona zęba naturalnego jest bardzo zniszczona a stopień rozległości zniszczeń wyklucza odbudowę zachowawczą (czyli materiałem kompozytowym), odbudowa przy pomocy korony protetycznej umożliwia w pełni odtworzenie funkcji zęba z zachowaniem estetyki (koloru i anatomii) zębów własnych pacjenta.

Korony protetyczne można stosować również w przypadkach nieprawidłowej budowy zęba lub jego przebarwień (np. gdy w dzieciństwie doszło do urazu zębów mlecznych oraz zawiązków zębów stałych co poskutkowało w przyszłości wyrżnięciem się zęba stałego o nieprawidłowej budowie i zmienionym kolorze).

Most zbudowany jest z przęsła odtwarzającego czynność i kształt utraconych zębów oraz elementów mocujących go na filarach. Filary to zęby naturalne, ich korzenie, bądź też implanty otaczające lukę po utraconych zębach.Elementami mocującymi most na filarach mogą być wkałdy koronowo – korzeniowe . Warto zaznaczyć, że wykonanie mostu wymaga ingerencji w zęby otaczające lukę, a most protetyczny jest uzupełnieniem cementowanym na stałe. Podobnie jak w przypadku koron mosty mogą być wykonane z różnych materiałów: na metalu, na srebro – palladzie oraz na złocie.

Proteza szkieletowa

W przypadku występowania tzw. braków międzyzębowych, mieszanych lub skrzydłowych, gdy nie mamy możliwości odbudowy braków przy pomocy uzupełnień stałych (mostów) lub implantoprotetyki najlepszym rozwiązaniem są protezy szkieletowe. Protezy te bowiem, dzięki istniejącym zębom filarowym – czyli takim, z którymi proteza pozostaje w bezpośrednim kontakcie przenoszą siły żucia poprzez ozębną na kość, dzięki występuje mniejszy zanik kości w tych miejscach styku protezy z błoną śluzową.

Protezy częściowe płytowe

Protezy częściowe płytowe są to ruchome uzupełnienia protetyczne odbudowujące utracone częściowo zęby lub łuki zębowe. Proteza taka składa się z płyty, osadzonych w niej zębów oraz dodatkowych elementów retencyjnych takich jak klamry (zwiększają utrzymanie protezy na podłożu).
W takim typie protez siły żucia przenoszone są identycznie jak w protezach całkowitych, czyli przez błonę śluzową i okostną na kość. Materiałem z jakiego wykonuje się takie protezy jest tworzywo akrylowe, klamry wykonuje się z metalu.

Cechą tych protez jest to, iż zaliczane są do grupy protez osiadających, czyli takich, które po pewnym czasie mogą wykazywać oznaki „zapadania się” w błonie śluzowej. Aby nie dopuścić do uszkodzenia takiej protezy, należy ją podścielić. Protezy osiadające utrzymują się na podłożu protetycznym głównie dzięki siłom adhezji. W związku z tym mają tendencję do przemieszczania się w jamie ustej pacjenta, co powoduje dyskomfort w trakcie ich użytkowania.

W celu zapewnienia pacjentom lepszego utrzymania protezy w nasz gabinet oferuje tzw. protezy overdenture. Protezy te stosuje się w przypadku braku wielu zębów, przy bardzo dużym starciu zębów własnych oraz w przypadku bezzębia (po zastosowaniu implantów). Proteza wykonana jest z akrylu, bez widocznych klamer, odbudowuje wszystkie brakujące (lub starte) zęby. Utrzymanie jej opiera się na zastosowaniu specjalnych zatrzasków lub teleskopów, które zacementowane są na korzeniach zębów naturalnych pacjenta lub na wszczepionych implantach.

Protezy elastyczne

Protezy z materiałów elastycznych dzięki niewielkiej grubości, niskiej wadze i przezierności zapewniają pacjentom wysoką funkcjonalność i komfort użytkowania. Estetyka to najważniejsza zaleta protez elastycznych.
Widoczne w ustach, metalowe elementy mocowania protez tzw. „klamry” zostały zastąpione elastyczną masą w kolorze zęba lub dziąsła. Dzięki temu protezy z materiałów elastycznych idealnie komponują się w ustach pacjenta.

Protezy całkowite

Proteza całkowita jest rodzajem odbudowy protetycznej mającej spełniać odbudowę utraconej czynności żucia, poprawę wymowy i przywrócenie zadowalającego wyglądu estetycznego. Powinna być jak najbardziej wygodna dla użytkującego ją pacjenta, stabilna i mieć dobrą retencję.

Leave a Reply

Your email address will not be published.