Implantologia

Implantologia stomatologiczna

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną bardzo zróżnicowaną, stwarzającą możliwości implantacji natychmiastowej pojedynczego zęba aż do skomplikowanych rekonstrukcji tkanek twardych i miękkich w połączeniu z odbudową protetyczną wspartą wyłącznie na implantach.

Jak wygląda zabieg implantacji:

 • ETAP 1

  Pacjent zostaje przygotowany do zabiegu i przebrany w zestaw sterylnej odzieży (zachowanie zasad aseptyki i antyseptyki). Lekarz znieczula nasiękowo (miejscowo) okolicę, gdzie ma być wprowadzony implant. Wykonywane jest nacięcie błony śluzowej i odsłonięcie kości. Następnie używając zestawu specjalnych wierteł zostaje przygotowane tzw. łoże dla implantu. Następnie wprowadzany jest implant. Zostaje założona śruba zamykająca. Płat śluzówkowo – okostnowy zostaje zaszyty.

 • ETAP 2

  Po około 10 dniach następuje zdjęcie szwów.

 • ETAP 3

  (po 3 – 6 miesiącach)
  Pacjent zostaje znieczulony nasiękowo (miejscowo). Lekarz za pomocą specjalnego szablonu ustala miejsce wszczepionego wcześniej implantu. Wykonywane jest nacięcie i wycięcie dziąsła wokół implantu – tzw. odsłonięcie implantu. Następuje odkręcenie śruby zamykającej i założenie śruby gojącej pomagającej w wygojeniu dziąsła wokół implantu.

 • ETAP 4 - IMPLANTOPROTETYKA

  Lekarz odkręca śrubę gojącą, a na jej miejsce wprowadza specjalny przenośnik. Następnie zostaje pobrany bardzo dokładny wycisk masami protetycznymi.

 • ETAP 5

  Cementowanie lub przykręcenie gotowej pracy protetycznej na implancie

Leave a Reply

Your email address will not be published.