Znieczulenie komputerowe

Znieczulenie SleeperOne4

W trosce o wygodę naszych pacjentów chcieliśmy do minimum ograniczyć negatywne bodźce kojarzące się z gabinetem dentystycznym.
W tym celu zdecydowaliśmy się na zastosowanie elektronicznego systemu znieczuleń SleeperOne4. Jak to działa?

  • Znieczulenie podawane jest pod ciśnieniem regulowanym elektronicznie przez komputer. Wyeliminowano w ten sposób nieprzyjemne uczucie rozpierania tkanek, jakie towarzyszy zwykłemu znieczuleniu i jest największym źródłem bólu przy znieczuleniu.
  • Mikrosilnik SleeperOne 4 jest trzymany przez lekarza dentystę jak długopis, co daje przy pracy nim komfortowe punkty podparcia, dzięki czemu zwiększona jest precyzja podawania znieczulenia.
  • Unika się wyginania igły, co jest częste przy podawaniu znieczulenia zwykłą strzykawką lub karpulą i zwiększa dodatkowo odczucia bólowe pacjenta.
  • Stosowanie specjalnych igieł z opatentowanym ścięciem pozwala lekarzowi na dokładne i właściwe ustawienie kątów penetracji igły tylko do płytkiej powierzchni tkanki, co umożliwia wykonanie bezbolesnego znieczulenia.
  • Podawane tą metodą znieczulenie lepiej penetruje tkanki w związku z czym zmniejszona jest ilość podawanego anestetyku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.